Как се пише: конкурентоспособност или конкурентноспособност?

Правилно е да се пише конкурентоспособност.

Благоприятната макроикономическа среда сама по себе си не може да доведе до динамичен икономически растеж и висока конкурентоспособност.
Общата цел на проекта е подобряване на човешкия капитал и конкурентоспособността на фирмата.