Как се пише: конституция или Конституция?

 1. Когато означава конкретна конституция, нейното название се пише с начална главна буква, тъй като представлява съществително собствено име. Ако съставното име съдържа други собствени имена, те запазват главната си буква.
   
  В член 6 от Конституцията на Република България е записано, че всички граждани са равни пред закона.
  На 16 април 1879 г. е приета Търновската конституция.
  Според Конституцията на САЩ всички щати са равни.

 2. Ако собственото име е съкратено, то също се пише с главна буква.
   
  В член 6 от Конституцията е записано, че всички граждани са равни пред закона.

 3. Когато се говори изобщо за конституция, думата представлява съществително нарицателно име и се пише с малка буква.
   
  Според Джон Лок конституцията е вид договор между държавата и гражданите.
  Търновската конституция е първата българска конституция.

Забележка: В източника са посочени само правилата, на които се подчинява писането на този тип названия, не и конкретните названия.