Как се пише: континуум или континиум?

Правилно е да се пише континуум, мн.ч. континууми. Думата е заета от латински – continuum.

Времето е основно понятие във физиката и четвърто измерение в пространствено-времевия континуум.
С помощта на тези теореми са получени нови съществени резултати за метричните хомогенни континууми.