Как се пише: контрааргумент, контра-аргумент или контра аргумент?

Правилно е да се пише слято – контрааргумент, мн.ч. контрааргументи.

Не можеше да проговори, всеки контрааргумент, всяко опровержение сякаш се стапяше.
Десетокласниците трябва да се справят със задачи за редактиране, формулиране на теза по зададена тема, извеждане на аргументи/контрааргументи във връзка с дадена теза.

Забележка: Конкретното съществително име липсва в посочения източник, но в него са включени други думи, образувани по същия модел: контрамярка, контрапредложение, контраудар.