Как се пише: контрагент или контрахент?

Правилно е да се пише контрагент, мн.ч. контрагенти. Думата е заета от руски – контрагент, по латинската kontrahens, -entis.

Контрагентът ни в Италия е направил рекламация на част от стоката ни.
Когато клиентът има регулярни плащания към даден контрагент, той би могъл да запише данните му (име, IBAN, BIC) в списъка с контрагенти и при следващо плащане тези данни да бъдат изведени от списъка.