Как се пише: конюшня или конюшна?

Правилно е да се пише конюшня.

Крепостта, ботаническата градина и старата конюшня в „Евксиноград“ вече са в автентичния си вид.
Един войник пое юздите на запъхтения кон и го поведе към конюшнята.