Как се пише: координирам или кординирам?

Правилно е да се пише координирам. Думата е заета чрез руски или немски от средновековнолатински – coordino.

Партиите в коалицията ще координират инициативите си за законодателни промени.
Малкият мозък координира очните движения при проследяване на движещ се предмет.