Как се пише: крила или криле?

 • Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на крила.
   
  Соколът има дълги крила/криле, почти до края на опашката.
  Нощ е и градовете се появяват под крилата/крилете на самолета като острови от светлина.

 • Съветваме ви, когато става дума за части на сгради, врати, прозорци и под., да употребявате само крила. (В официалните източници липсва изрично указание за това.)
   
  Всяка година някое от крилата на болницата е в ремонт.
  Прозорецът има три крила, но само средното може да се отваря.