Как се пише: купувач, куповач или копувач?

Правилно е да се пише купувач, мн.ч. купувачи. Правописът на думата може да се провери със сродните купя, изкупя, покупка, купувам, в които проблемните гласни са под ударение.

При условие че продавачът приема предложените му от купувача цена и условия, се сключва предварителен договор за покупко-продажба.
Възможността за преустройство на жилището е един от водещите мотиви на купувачите при избора им на дом.