Как се пише: куул или кул?

Думата липсва в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012.

В Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 241 има речникова статия за куул (неизменяемо прилагателно име, употребявано и като наречие). Думата е заета от английски – cool.

Може да бъдеш сигурен, че тая куул мода ще пристигне в България по-бързо от мисълта.
Много е куул в селце със 120 къщи да караш бясно, за да стигнеш до… кафенето.