От кой род е съществителното име квас?

Съществителното име квас е от мъжки род; членувани форми: квасът, кваса.

В България квасът е бил традиционната естествена мая, ползвана при месене на хляб.
Новият квас има много по-мек кисел аромат, докато активираният квас от хладилника има остра кисела миризма.