Как се пише: лакът, лакет или лакат?

Правилно е да се пише лакът.

Жустин Енен страда от травма на лакътя и може да пропусне няколко турнира.
Усучете тялото си така, че десният лакът да докосва лявото коляно.