Как се пише: леденостуден, ледено-студен или ледено студен?

 • Правилно е да се пише слято – леденостуден, също и леденостудена, леденостудено, леденостудени.
   
  От извора бликаше леденостудена вода.
  Без огън и дебели завивки нямаше да оцелеят в леденостудените нощи под открито небе.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете части образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим