Как се пише: леснозапалим, лесно-запалим или лесно запалим?

 • Правилно е да се пише слято – леснозапалим, също и леснозапалима, леснозапалимо, леснозапалими.
   
  Непромокаемата конструкция пази леснозапалимото вещество сухо.
  Памукът, ленът и вискозата са леснозапалими, горят бързо и след изгаряне оставят фина пепел.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете части образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, новоназначен