Как се пише: личностово разстройство или личностно разстройство?

Употребата на словосъчетанието не е нормирана. Съветваме ви да пишете личностово разстройство, тъй като това словосъчетание се предпочита от специалистите в областта на психологията и психиатрията.

Биполярното разстройство често се бърка с граничното личностово разстройство, тъй като двете имат сходни симптоми.
Личностовите разстройства се изразяват като особености на характера, докато останалите психични разстройства повече приличат на болести (появяват се и отминават).