Как се пише: листче или лисче?

Правилно е да се пише листче, мн.ч. листчета. Проверка на правописа при групи от съгласни се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: листче/лисче – листове, листи, има т, следователно се пише листче. Но: къстче/късче – късове, късам, няма т, следователно се пише късче.

Камен въздъхна, записа си нещо и хвърли листчето в кошчето за боклук.
Много листчета съм залепила на дъската със задачи.