10 по 10 важни правила

Как се пише: луминесцентен или луминисцентен?

Правилно е да се пише луминесцентен, също и луминесцентна, луминесцентно, луминесцентни. Прилагателното е образувано от луминесценция (нем. Lumineszenz, англ. luminescence).

Луминесцентното осветление е широко разпространено в обществени сгради, институции, предприятия, здравни и учебни заведения.
Луминесцентната лампа използва по-малко енергия за дадено количество светлина, отколкото лампата с нажежаема жичка.