Как се пише: макрониво, макро-ниво или макро ниво?

Правилно е да се пише слято – макрониво, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и първата от тях не се употребява като самостоятелна дума в българския език.

Представената информация характеризира националната икономика на макрониво – брутен вътрешен продукт, инвестиции, финанси, платежен баланс.
Проблемът е, че на молекулно ниво действат сили, които са коренно различни от тези на макрониво.