Как се пише: мълчат или мълчът?

Правилно е да се пише мълчат, въпреки че се изговаря [мълчът].

Когато фактите говорят, и боговете мълчат.
Искам да чуя твоя отговор, а другите да мълчат!