Как се пише: мана или манна?

Това са три различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях.

 1. Думата мана означава ’болест по растенията, главно по лозите и тютюна, която се изразява в петна по листата и по други части на растенията’.
   
  В България най-важната болест по лозата е маната, която в отделни години унищожава цялата реколта.
  При краставиците оранжерийно производство през юни се провеждат редовно пръскания срещу кубинската и брашнестата мана.

 2. Думата мана означава ’сладък секрет, който се отделя от листните и от някои щитоносни въшки и е богат на захари’.
   
  Медоносните пчели събират мана и правят от нея манов мед.

 3. Думата манна се употребява най-често в съчетание с небесна и е свързана с библейското предание за храната, която Бог пращал на евреите по време на странстването им в пустинята.
   
  Риболовците от Септември чакат като манна небесна възстановяването на рибарниците край града.

Забележка: Думата мана (т. 2) не е засвидетелствана в академичен източник.