Как се пише: мърляч или марляч?

Правилно е да се пише мърляч, мн.ч. мърлячи. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме мърляв, следователно се пише мърляч. Думата се употребява в разговорната реч.

Хубаво, плащаме си данъците, но защо трябва да разчитаме на Общината да почиства след всеки мърляч?
Имам чувството, че ремонтът на този апартамент е правен от мърлячи.