Как се пише: механизъм, механизам или мехънизъм?

Правилно е да се пише механизъм, мн.ч. механизми. Думата е заета чрез руски (механизм) от немски (Mechanismus), по гр. μηχανή.

Вратата на шкафа се изтегля посредством плъзгащ се механизъм.
Далеч сме от мисълта, че съществува съвършен механизъм в каквито и да било обществени отношения.
Според министъра поскъпването на горивата може да се обясни с пазарните механизми.