Как се пише: междувременно или между временно?

 • Когато представлява наречие със значение ’в период от време между два момента, две събития, две действия’ или ’в същото време, едновременно’, се пише слято – междувременно.
   
  До два месеца ще заработи новият приют за бездомни кучета в Кремиковци, а междувременно ще бъде разширен капацитетът на кастрационния център в Сеславци.
  Твърдиш, че всичко е наред, но за всеки случай провери – може би нещо се е повредило междувременно.

 • Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – между временно.
   
  Пряка връзка между временно спрените европари и инвестиционния интерес към нашата страна няма.
  Романът остава актуален за читателите си с вечните теми за сблъсъка между идеал и действителност, между временно и вечно.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието междувременно.