Как се пише: менажиране или менаджиране?

Правилно е да се пише менажиране. Думата менажирам, от която е образувана менажиране, е заета от френски – ménager.

Зависимостта е често срещано понятие, когато се говори за менажиране на софтуерни пакети.
Още преди да завърши образованието си, Петър Димитров решава, че ще се занимава с менажиране на артисти.