Как се пише: местност или месност?

Правилно е да се пише местност. Проверка на правописа при групи от съгласни се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: местност/месност – местен, места, има т, следователно се пише местност.

Но: опастност/опасност – опасен, опасение, няма т, следователно се пише опасност.

Каминаки е курортна местност на североизточното крайбрежие на Корфу.
Там, където засетите ниви свършваха, местността ставаше хълмиста и обрасла с високи треви.