Как се пише: младостта или младоста?

Правилно е да се пише младостта (младост + определ. член та).

Младостта не е период от живота, а състояние на духа.

Младостта си отива и дори без тъга,
няма даже емоции – накъде, докога?
Може би дотогава, докогато умрем,
младостта си отива не съвсем, не съвсем.

(„Младостта си отива“, Михаил Белчев)