Как се пише: началник-смяна или началник смяна?

Това сложно съществително име се пише полуслято – началник-смяна, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при образуване на други граматични форми се променя само втората част: началник-смяната, началник-смени.

Фирмата търси да назначи началник-смяна в производството със заплата 1200 лв.
Агенция „Митници“ има изискване всички началник-смени да са с ранг главен или държавен инспектор.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително. В словника са фиксирани други думи, образувани по същия модел, например началник-влак, началник-отдел.