Как се пише: накриво или на криво?

 • Когато представлява наречие със значение ’изкривено, с отклонение’, ’неправилно, погрешно’, ’враждебно, с неодобрение’, ’с нежелание’, се пише слято – накриво.
   
  Когато детето прохожда, може да стъпва накриво.
  Накриво разбрахме демокрацията в началото, а и сега май така продължаваме.
  Какво съм направил, та всички ме гледат накриво?
  Само се поклони леко и се усмихна накриво.

 • Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – на криво.
   
  Приличам на криво дърво с изсъхнали корени.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието накриво.