Как се пише: нанякъде или на някъде?

Правилно е да се пише слято – нанякъде.

По празниците всеки се е запътил нанякъде.
Трябва да решиш и да поемеш нанякъде в този живот.

Пропадах, въртях се във доспехите
и се събудих от писъка на вятъра.
Моторен шум потъваше във ехото
със рокерите, тръгнали нанякъде.

(„Безсъние“, Ал. Петров)