Как се пише: например или на пример?

 • Когато представлява частица за въвеждане на примери при изброяване или частица за уточняване, поясняване на смисъла, като се посочва пример, се пише слято – например.
   
  Богати на витамин В5 са продуктите от животински произход, например: черен дроб, бъбреци, нетлъсто месо, риба, хайвер, яйца.
  В служебните бележки се посочват суми, получени като допълнително материално стимулиране, например 13-а заплата.
  Аз или ти например не носим отговорност, че управляващите са такива, но сме отговорни, че ги търпим.

 • Когато представлява съчетание от предлог и съществително име, се пише разделно – на пример.
   
  Като пример (и само в качеството на пример) нека да разгледаме следната възможност.
  Играенето на ролеви игри с децата е хубав начин за даване на пример.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието например.