Как се пише: напук или на пук?

Гласувайте в анкетата „Думи на годината“!

Правилно е да се пише слято – напук.

Напук на кризата Латвия реши да въведе еврото.
Защо се държиш така, защо правиш всичко напук?