Как се пише: наслука или на слука?

Правилно е да се пише слято – наслука.

Риболовът отново е разрешен – наслука на рибарите!
Бях забравил пътя и тръгнах наслука по една тясна уличка.