Как се пише: не може или неможе?

Правилно е да се пише разделно – не може. Частицата не се пише отделно от личните форми на глаголите (за 1, 2 и 3 л. ед. и мн.ч.), освен ако глаголът не може да се употреби без нея, както е в недовиждам, нехая.

Защо те обвинява, след като не може да представи доказателства?
Не може твоят комфорт да е за сметка на моя.
Решението е влязло в сила и не може да бъде обжалвано.