Как се пише: не съм или несъм?

Правилно е да се пише разделно – не съм, също и не си, не е, не сме, не сте, не са. Частицата не се пише отделно от личните форми на глаголите (за 1, 2 и 3 л. ед. и мн.ч.), освен ако глаголът не може да се употреби без нея, както е в недовиждам, нехая.

Никога не съм ходил във Венеция, но много бих искал.
Не съм глупава, само се преструвам на такава.