Как се пише: не след дълго или неследдълго?

Правилно е да се пише разделно – не след дълго. Правописът на това словосъчетание не е нормиран изрично.

Не след дълго разходите за купуване на роботи и дронове ще надминат 200 млрд. долара годишно.
Доста ресторанти имат кратък живот – започват добре, но не след дълго качеството пада и фалитът е неизбежен.