Как се пише: неадаптивен или не адаптивен?

 • Правилно е да се пише слято – неадаптивен, също и неадаптивна, неадаптивно, неадаптивни.
   
  Неадаптивна тревожност е тази, при която се фокусираме само върху тревожната ситуация, мислим само за нея и навсякъде търсим възможна заплаха или провал.
  Е, няма как да не влияем на планетата – на климата, на горите, на уязвимите и неадаптивни видове.

 • Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  щастие – нещастие; успешен – неуспешен; случайно – неслучайно

Забележка: В източника е посочено само правилото, по което се пишат подобни думи, не и конкретното прилагателно име.