Как се пише: нееднократен или не еднократен?

 • В общия случай е правилно да се пише слято – нееднократен, също и нееднократна, нееднократно, нееднократни.
   
  Според текста на закона вътрешно лице е всеки член на персонала, който има нееднократен достъп до вътрешна информация.
  Марин Льо Пен нееднократно е заявявала намерението си да свика референдум за отказ от еврото, ако влезе в Елисейския дворец.

 • Ако логическото ударение пада върху частицата не, се пише разделно.
   
  Може да се възползвате от нашите услуги не еднократно, а да се абонирате.
  За да постигнеш успех, са нужни не еднократни, а ежедневни усилия.