Как се пише: неин или нейн?

 • Правилно е да се пише неин.
   
  Тя твърди, че апартаментът е неин, а не на брат ѝ.
  Опитайте се да убедите майка си, че настаняването в болницата е в неин интерес.

 • В останалите форми обаче се пише йнейния, нейният, нейна, нейната, нейно, нейното, нейни, нейните.
   
  През вратите на нейната поезия шумно нахлува делникът.
  Мирела и нейните колеги пианисти са прекрасни музиканти.