Как се пише: неизвестен или не известен?

 • Правилно е да се пише слято – неизвестен, също и неизвестна, неизвестно, неизвестни.
   
  Картината, за която се смяташе, че е рисувана от Караваджо, се оказа дело на неизвестен автор.
  Засега е неизвестно каква ще бъде крайната сметка за данъкоплатците.
  Неизвестни лица са заложили взривното устройство в автомобила.
  Когато търсим общите решения на няколко уравнения с едни и същи неизвестни, казваме, че решаваме система уравнения.

   
  Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  щастие – нещастие; успешен – неуспешен; случайно – неслучайно

 • В редки случаи може да се наложи не известен, не известна, не известно, не известни да се пишат разделно – когато логическото ударение пада върху частицата не.
   
  Ще уточня: Хайтов е не известен, а най-известен с „Диви разкази“.