Как се пише Немско просвещение, Немско Просвещение или немско Просвещение?

Правилно е да се пише Немско просвещение. Това е съставно съществително собствено име (състоящо се от две или повече думи) и първата дума в него се пише с главна буква. Когато думата просвещение е част от такова съществително име, тя се пише с малка буква.

Трагедията „Емилия Галоти“ от Лесинг е от епохата на Немското просвещение.
Търсенето на априорен принцип в религията e особено активно в Немското просвещение.