Как се пише: неначисляване или не начисляване?

 • Правилно е да се пише слято – неначисляване.
   
  В издадената фактура като основание за неначисляване на ДДС следва да се посочи чл. 21, ал. 2 от ЗДДС.
  Неначисляването на акциз върху използването на природния газ (в газообразно или втечнено състояние) като моторно гориво продължава до 30.06.2025 г.

 • Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  щастие – нещастие; успешен – неуспешен; случайно – неслучайно