Как се пише: неореализъм, нео-реализъм или нео реализъм?

Правилно е да се пише слято – неореализъм. Сложните думи с първа съставка нео се пишат слято.

Италианският неореализъм е направление в кинематографията, зародило се след Втората световна война.
Словенският писател Иван Цанкар в началото пише в духа на реализма, после се пренасочва към неореализма и накрая преминава към символизма.