Как се пише: неотстраняване или не отстраняване?

 • Правилно е да се пише слято – неотстраняване.
   
  Делото срещу избора на кмет на село Ореш е прекратено поради неотстраняване на констатираните от съда нередовности в жалбата.
  При неотстраняване на дефекта в рамките на сервизния период може да подадете жалба в Комисията за защита на потребителите.

   
  Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  щастие – нещастие; успешен – неуспешен; случайно – неслучайно

 • В редки случаи може да се наложи не отстраняване да се пише разделно – когато логическото ударение пада върху частицата не.
   
  Не отстраняване от служба, а съд е нужен за виновниците!