Как се пише: непременно или непремено?

Думата се пише с двойно ннепременно.

Когато купувате апартамент, непременно питайте брокера за общите части.
След като засадите овошката, непременно я полейте.

Не искам да ти бъда божество,
че божествата лесно се разлюбват.
Не се усеща как, кога, какво,
но нещо непременно ги погубва.

(„Другар“, Надежда Захариева)