Как се пише: несгода, незгода или невзгода?

Правилно е да се пише несгода. Думата има представки не- и с- и корен -год-.

Спътникът ми мрънкаше и ругаеше при всяка несгода.
Защо обвиняваш другите за несгодите в собствения си живот?