Как се пише: нещастна, нещастно, нещастни, нещастният или нещасна, нещасно, нещасни, нещасният?

Правилно е да се пише нещастна, нещастно, нещастни, нещастният, нещастния. Проверка на правописа при групите от съгласни сн/стн се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: нещастна/нещасна – нещастен, нещастие има т, следователно се пише нещастна. Но: опастност/опасност – опасен, опасение, няма т, следователно се пише опасност.

Васил Друмев е автор на „Нещастна фамилия“ – първата българска повест.
Треньорът отдаде загубата на нещастно стечение на обстоятелствата.