Как се пише: нетърпение или нетърпения?

Правилно е да се пише нетърпение. Съществителното име се употребява само в тази форма, която е за ед.ч.

Филмът ми хареса и с нетърпение очаквам следващата серия.
Някои хора са по-търпеливи, а други горят от нетърпение всичко да става по-бързо.