Как се пише: неупоменат или неопоменат?

Правилно е да се пише неупоменат, също и неупомената, неупоменато, неупоменати.

За всичко неупоменато в този договор се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и действащите нормативни актове.
Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според ценоразписа на оператора към датата на предлагане.