Как се пише: неведение или невидение?

Правилно е да се пише неведение. Коренът на думата е -вед- (старобълг. ВѢДЬ ’знание’), срв. с неведом.

Кандидатствалите тази година производители все още са в неведение дали ще получат субсидии.
В този поетичен свят се борят не доброто и злото, а познанието и неведението.