Как се пише: неясен или не ясен?

 • Правилно е да се пише слято – неясен, също и неясна, неясно, неясни.
   
  Отговорът на въпроса оставаше неясен.
  Когато погледнахме листа, видяхме само някакви черти и неясни фигури.

 • Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  щастие – нещастие; успешен – неуспешен; случайно – неслучайно